دانلود آهنگ بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان غلام کویتی پور

شنبه - 12 نوامبر 2022
دانلود آهنگ بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان غلام کویتی پور

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه سون سانگ برای شما ✌ دانلود اهنگ بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | BSHKSTH SBVHAMAN KHVN AST BH DLHAMAN With Text And 2 Quality 320 And 128 On SevenSong.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♭✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♭✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♭✌

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♭✌

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♭✌

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♭✌

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♭✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♭✌

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♭✌

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♭✌

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♭✌

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♭✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♭✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست ♭✌

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♭✌

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♭✌

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♭✌

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♭✌

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♭✌

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♭✌

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♭✌

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♭✌

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♭✌

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♭✌

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♭✌

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♭✌

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

♭✌

♭✌

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♭✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♭✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♭✌

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♭✌

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♭✌

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♭✌

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♭✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان ♭✌

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی ♭✌

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد ♭✌

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند ♭✌

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♭✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه ♭✌

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست ♭✌

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♭✌

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♭✌

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♭✌

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♭✌

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♭✌

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♭✌

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار ♭✌

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او ♭✌

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند ♭✌

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها ♭✌

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند ♭✌

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین ♭✌

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست ♭✌

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند ♭✌

ناله عشق است و آتش میزند

♭✌

♭✌

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند