دانلود آهنگ به مو گفتی صبوری کن صبوری محمدرضا شجریان

یکشنبه - 13 نوامبر 2022
دانلود آهنگ به مو گفتی صبوری کن صبوری محمدرضا شجریان

هم اکنون از سون سانگ ♪ دانلود اهنگ به مو گفتی صبوری کن صبوری با صدای محمدرضا شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎜

Download Old Music BY : MHMDRZA SHJRYAN | BH MV GFTY SBVRY KN SBVRY With Text And 2 Quality 320 And 128 On SevenSong.ir

غلام نرگس مست تو تاجدارانند 🎜♡

(ترانه از سایت )

غلام نرگس مست تو تاجدارانند 🎜♡

خراب باده لعل تو

خراب باده لعل تو هوشیارانند 🎜♡

خراب باده لعل تو هوشیارانند

(-) 🎜♡

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز 🎜♡

و گرنه نه

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند 🎜♡

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

(-) 🎜♡

به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی

به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی 🎜♡

که از یمین و یسارت چه بیقرارانند

که از یمین و یسارت چه بیقرارانند 🎜♡

چه بیقرارانند

(-) 🎜♡

گذار کن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببین

که از تطاول زلفت چه سوگوارانند 🎜♡

(-)

رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط 🎜♡

رقیب، ای رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط

رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط 🎜♡

که ساکنان در دوست خاکسارانند

که ساکنان در دوست خاکسارانند 🎜♡

خاکسارانند

(-) 🎜♡

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو 🎜♡

که مستحق کرامت گناهکارانند

(-) 🎜♡

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من

پیاده می‌روم و همرهان سوارانند 🎜♡

(-)

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس 🎜♡

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

هزارانند 🎜♡

(-)

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن 🎜♡

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

مرو به صومعه 🎜♡

مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند

مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند 🎜♡

(-)

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد 🎜♡

که رستگان کمند تو رستگارانند

که رستگان کمند تو رستگارانند 🎜♡

(-)

عزیزم کاسه چشمُم سرایت 🎜♡

میون هر دو چشمم جای پایت

ازو ترسم که غافل پا نهی باز 🎜♡

نشینه خار مژگونُم به پایت

نشینه خار مژگونُم به پایت 🎜♡

(-)

بود درد مو و درمونُم از دوست 🎜♡

بود درد مو و درمونُم از دوست

بود وصل مو و هجرونُم از دوست 🎜♡

اگه قصابُم از تن واکِره پوست

جدا هرگز نگرده جونُم از دوست 🎜♡

(-)

تو دوری از برُم دل در برُم نیست 🎜♡

هوای دیگری اندر سرُم نیست

به جان دلبرُم کز هر دو عالم 🎜♡

تمنای دگر جز دلبرُم نیست

(-) 🎜♡

غم عشقت بیابون پرورُم کرد

هوای بخت بی بال و پرُم کرد 🎜♡

به مو گفتی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد 🎜♡

به مو گفتی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد 🎜♡

(-)

دلُم بی وصل تو شادی مبیناد 🎜♡

به غیر از محنت آزادی مبیناد

خراب آباد دل بی مقدم تو 🎜♡

الهی هرگز آبادی مبیناد

(-) 🎜♡

مو که سر در بیابونُم شب و روز

سرشک از دیده بورانُم شب و روز 🎜♡

نه تب دیرُم نه جاییم میکنه درد

همی دونم که نالونُم شو و روز 🎜♡

نالونُم شو و روز

شو و روز 🎜♡

(-)

چرا آزرده حالی ای دل ای دل 🎜♡

مدام اندر خیالی ای دل ای دل

برو کنجی نشین شکر خدا کن 🎜♡

برو کنجی نشین شکر خدا کن

که شاید کامی یابی ای دل ای دل 🎜♡

(-)

مگه شیر و پلنگی ای دل ای دل 🎜♡

به مو دایم به جنگی ای دل ای دل

اگه دستُم رِسه خونت بریزُم 🎜♡

ببینُم تا چه رنگی ای دل ای دل

(-) 🎜♡

به روی دلبری گر مایلستُم

مکن منعُم گرفتار دلستُم 🎜♡

به روی دلبری گر مایلستُم

مکن منعُم گرفتار دلستُم 🎜♡

خدا را ساربون آهسته میرون

خدا را ساربون آهسته میران 🎜♡

که مو وامونده این قافلستُم

🎜♡

🎜♡

غلام نرگس مست تو تاجدارانند 🎜♡

(ترانه از سایت )

غلام نرگس مست تو تاجدارانند 🎜♡

خراب باده لعل تو

خراب باده لعل تو هوشیارانند 🎜♡

خراب باده لعل تو هوشیارانند

(-) 🎜♡

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز 🎜♡

و گرنه نه

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند 🎜♡

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

(-) 🎜♡

به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی

به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی 🎜♡

که از یمین و یسارت چه بیقرارانند

که از یمین و یسارت چه بیقرارانند 🎜♡

چه بیقرارانند

(-) 🎜♡

گذار کن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببین

که از تطاول زلفت چه سوگوارانند 🎜♡

(-)

رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط 🎜♡

رقیب، ای رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط

رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط 🎜♡

که ساکنان در دوست خاکسارانند

که ساکنان در دوست خاکسارانند 🎜♡

خاکسارانند

(-) 🎜♡

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو 🎜♡

که مستحق کرامت گناهکارانند

(-) 🎜♡

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من

پیاده می‌روم و همرهان سوارانند 🎜♡

(-)

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس 🎜♡

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

هزارانند 🎜♡

(-)

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن 🎜♡

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

مرو به صومعه 🎜♡

مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند

مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند 🎜♡

(-)

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد 🎜♡

که رستگان کمند تو رستگارانند

که رستگان کمند تو رستگارانند 🎜♡

(-)

عزیزم کاسه چشمُم سرایت 🎜♡

میون هر دو چشمم جای پایت

ازو ترسم که غافل پا نهی باز 🎜♡

نشینه خار مژگونُم به پایت

نشینه خار مژگونُم به پایت 🎜♡

(-)

بود درد مو و درمونُم از دوست 🎜♡

بود درد مو و درمونُم از دوست

بود وصل مو و هجرونُم از دوست 🎜♡

اگه قصابُم از تن واکِره پوست

جدا هرگز نگرده جونُم از دوست 🎜♡

(-)

تو دوری از برُم دل در برُم نیست 🎜♡

هوای دیگری اندر سرُم نیست

به جان دلبرُم کز هر دو عالم 🎜♡

تمنای دگر جز دلبرُم نیست

(-) 🎜♡

غم عشقت بیابون پرورُم کرد

هوای بخت بی بال و پرُم کرد 🎜♡

به مو گفتی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد 🎜♡

به مو گفتی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد 🎜♡

(-)

دلُم بی وصل تو شادی مبیناد 🎜♡

به غیر از محنت آزادی مبیناد

خراب آباد دل بی مقدم تو 🎜♡

الهی هرگز آبادی مبیناد

(-) 🎜♡

مو که سر در بیابونُم شب و روز

سرشک از دیده بورانُم شب و روز 🎜♡

نه تب دیرُم نه جاییم میکنه درد

همی دونم که نالونُم شو و روز 🎜♡

نالونُم شو و روز

شو و روز 🎜♡

(-)

چرا آزرده حالی ای دل ای دل 🎜♡

مدام اندر خیالی ای دل ای دل

برو کنجی نشین شکر خدا کن 🎜♡

برو کنجی نشین شکر خدا کن

که شاید کامی یابی ای دل ای دل 🎜♡

(-)

مگه شیر و پلنگی ای دل ای دل 🎜♡

به مو دایم به جنگی ای دل ای دل

اگه دستُم رِسه خونت بریزُم 🎜♡

ببینُم تا چه رنگی ای دل ای دل

(-) 🎜♡

به روی دلبری گر مایلستُم

مکن منعُم گرفتار دلستُم 🎜♡

به روی دلبری گر مایلستُم

مکن منعُم گرفتار دلستُم 🎜♡

خدا را ساربون آهسته میرون

خدا را ساربون آهسته میران 🎜♡

که مو وامونده این قافلستُم

🎜♡

🎜♡

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند